top of page

ABONNEMENTSVOORWAARDEN

  1. De abonnementsovereenkomst wordt voor bepaalde tijd en schriftelijk afgesloten en kan niet tussentijds worden opgezegd. 

  2. De abonnementhouder dient minimaal 18 jaar oud te zijn en dient dit bij ondertekening van de overeenkomst aan te tonen door middel van een geldig identiteitsbewijs.

  3. De abonnementhouder dient zelf gebruik te maken van de geboden behandeling en kan niet namens een derde deze overeenkomst sluiten, tenzij sprake is van wettelijke vertegenwoordiging van die derde. 

  4. De abonnementhouder dient te beschikken over een betaalrekening in Nederland. Bij ondertekening van de overeenkomst dient de bankpas te worden getoond. 

  5. Data voor het verwijderen en plaatsen van nieuwe hairextensions worden bij een abonnement voor 12 maanden in overleg vooraf ingepland. Het is mogelijk deze data uiterlijk 7 dagen van tevoren te wijzigen, waarbij geldt dat het verplaatsen mogelijk is tot maximaal 14 dagen eerder of later dan de aanvankelijk geplande datum. Indien de abonnementhouder korter dan 7 dagen van tevoren de afspraak verplaatst of wanneer het (op basis van de beschikbaarheid van de abonnementhouder) niet mogelijk is deze 14 dagen eerder of later te plannen dan kan dit leiden tot het vervallen van de behandeling. De abonnementhouder blijft gehouden de behandeling te betalen.

  6. Het eerste termijnbedrag inclusief de administratiekosten dient in de salon per pin betaald te worden met de bankpas die behoort bij het rekeningnummer die gebruikt wordt voor de automatische incasso’s.

  7. De abonnementhouder moet het verschuldigde bedrag maandelijks voor de 26ste dag van de maand betalen. Bij te late betaling is de abonnementhouder, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, meteen in verzuim en is de abonnementhouder direct de wettelijke rente verschuldigd.  

  8. Nikita’s Hairextensions behoudt zich het recht voor de behandelingen op te schorten indien er sprake is van een betalingsachterstand.

  9. De kredietwaardigheid van de abonnementhouder wordt door middel van een snelle check gecontroleerd bij een externe partner. Indien hier een negatief advies uit voortvloeit kan er geen abonnement afgesloten worden. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk

 

De Algemene voorwaarden vind je hier.

bottom of page